با فراگیر شدن استفاده از کارت های اعتباری استفاده از پول نقد کم کم در حالا منسوخ شدن بوده و صرفا در خرید ها و معاملات تجاری خرد مورد استفاده قرار می گیرد. در تمامی جوامع بین المللی روش های خاصی برای پرداخت مبلغ محصول ذکر می شود.
در سیستم بانکداری کشور ها، علاوه بر قوانین بین المللی، مواردی نیز از قوانین پرداخت و بانکداری داخلی بر سیستم معاملات تجاری اعمال می شوند. با استفاده از تعهدات مندرج در آن در صورت بروز مشکل یا عدم پرداخت طرف مقابل، قابل پیگیری قضایی هستند. به عنوان مثال، ثبت چک یا سفته در معاملات داخلی به عنوان ضمانت پرداخت وجه معامله، می تواند امکان پیگیری پرداخت و مطالبه پرداخت وجه را از طریق مقامات قضایی میسر و خریدار را ملزم به پرداخت کند.

شرایط و روش های پرداخت فروشگاه موبایل پارستل

  • پرداخت نقدی و مراجعه حضوری
  • پرداخت الکترونیکی
  • پرداخت اقساطی

انواع روش پرداخت

روش های پرداختی که در داخل کشور ما اعمال می شوند، تا حدود زیادی رابطه مستقیمی به نحوه خرید و کالای خریداری شده همچنین مبلغ کالای خریداری شده دارد.

روش پرداخت نقدی: این روش در فروش مستقیم یا فروش مستقیم صورت می گیرد که خریدار کالایی را از فروشنده اصلی یا واسطه دریافت می کند. این پرداخت می تواند به وسیله پول کاغذی، کارت اعتباری و یا انتقال از حساب در بانک صورت بپذیرد.

روش پرداخت اقساطی: در این روش نیز خریدار با فروشنده یا واسطه معامله را انجام خواهد داد که پرداخت کل مبلغ فاکتور در چند مرحله به صورت نقدی یا با ارائه چک و سفته انجام می گیرد.

روش پرداخت الکترونیکی: در روش پرداخت های الکترونیکی خریدار به وسیله درگاه های پرداخت معرفی شده از بانک مرکزی یا به وسیله اپلیکیشن های پرداخت، وجه معامله را به فروشنده پرداخت نماید.

روش پرداخت با چک یا سفته: در این روش برای پرداخت وجه مورد معامله از چک یا سفته در مدت معین بهره می جویند و خریدار در زمان صدور چک موظف به پرداخت وجه خواهد شد. در صورتی که خریدار از پرداخت امتناع کند، فروشنده می تواند از مقامات قضایی نسبتت به مرجوع کردن کالا یا وجه معامله اقدام نماید.